Twee nieuwe ZonMw financieringsprogramma’s bekend

Indiendatum uiterlijk 14 juni 2022

ZonMw heeft twee oproepen gepubliceerd in het kader van het COVID-19 Programma. Het betreft de oproep ‘Projectideeën: Preklinische technologie voor ontwikkeling COVID-19 therapie’ en de oproep ‘Projectideeën: Sleuteltechnologieën voor COVID-19 behandeling – PPS projecten’. Speciaal voor Nederlandse onderzoeksorganisaties en zorginstellingen.

Projectideeën rondom Preklinische technologie voor ontwikkeling COVID-19 therapie
Doel van deze oproep is de financiering van de (door)ontwikkeling van innovatieve technologieën ter ondersteuning van therapieontwikkeling voor COVID-19. Deze (door)ontwikkeling van technologieën is nodig om snel te kunnen anticiperen op mogelijke nieuwe varianten van het coronavirus, een verandering in de ernst van het ziektebeeld COVID-19 en nieuwe inzichten in het COVID-19 ziekteproces. Daarnaast dragen deze technologieën bij aan het voorbereid zijn op nieuwe infectieziekten, door snel passende ontwikkelingen te kunnen aanjagen en vervolgens op te schalen.

De oproep richt zich op de eerste fases van de innovatieketen en biedt ruimte voor nieuwe ideeën voor technologische oplossingen. De (door) te ontwikkelen technologie bevindt zich in de lagere technology readiness levels (TRL1, TRL2). In projecten die in aanmerking komen voor subsidie wordt een proof-of-concept ontwikkeld voor deze technologie (TRL3).

Alleen in aanmerking komen aanvragen die zich richten op:

  • de ontwikkeling van innovatieve platforms, op basis van sleuteltechnologieën, die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van breed spectrum en specifieke therapeutica en profylactica;
  • de ontwikkeling van experimentele (biochemische en cellulaire) assay’s en in vitro modellen voor validatie en verdere ontwikkeling van nieuwe therapieën.

Niet in aanmerking komt de ontwikkeling van innovatieve platforms die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van vaccins.

Meer informatie

Projectideeën: Sleuteltechnologieën voor COVID-19 behandeling – PPS projecten
Deze oproep is gericht op het financieren van publiek-private samenwerkingen voor het uitvoeren van toepassingsgericht onderzoek naar sleuteltechnologieën (TRL3 t/m TRL6) die bijdragen aan therapieontwikkeling voor de behandeling van COVID-19 en mogelijke nieuwe infectieziekten. De oproep heeft de volgende doelstellingen:

  • de (door)ontwikkeling van sleuteltechnologieën gericht op de behandeling en ziekteremming van COVID-19 en mogelijke nieuwe infectieziekten;
  • het opbouwen en versterken van intensieve en duurzame publiek-private samenwerkingen tussen onderzoeksorganisaties, zorginstellingen en bedrijven om een sterke positie van het Nederlandse bedrijfsleven en de kennisinfrastructuur te creëren op het gebied van pandemische paraatheid.

De oproep richt zich specifiek op life science sleuteltechnologieën voor therapieontwikkeling en/of de behandeling van COVID-19. Tevens richt de oproep zich nadrukkelijk op publiek-private samenwerkingen.

Bij de subsidieaanvraag dient minimaal een proof of concept van de technologie beschikbaar te zijn, wat wil zeggen dat de toepasbaarheid van het concept op experimentele basis reeds aangetoond is (TRL3). Subsidie kan worden aangevraagd voor de doorontwikkeling van de technologie tot minimaal TRL5 en bij voorkeur TRL6.

Meer informatie

Ons lid TRIAS kan helpen met het invullen van de aanvraag indien nodig.