TOZO: bijstandsaanvulling voor zelfstandigen wordt verlengd tm september 2020

De TOZO is een speciale corona-steunregeling voor zelfstandige ondernemers . TOZO staat voor Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. De regeling komt erop neer dat zelfstandigen hun gemeente kunnen vragen om aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud (hun inkomen wordt dan aangevuld tot het sociaal minimum).

De TOZO-regeling zou eigenlijk stoppen na eind mei, maar wordt nu verlengd voor het tijdvak juni tot en met september. De vervolgregeling wordt wel wat strenger: een ‘partnerinkomenstoets’ moet ervoor zorgen dat de steun alléén terecht komt bij huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum. De mogelijkheid voor een aanvullende lening voor bedrijfskapitaal (maximaal 10.157 euro) blijft van kracht. Meer weten over de nieuwe ‘TOZO 2’ regeling?

Meer informatie vindt u bij de Kamer van Koophandel.