TKI-LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking in 2021

2 Deadlines 17 maart  en 6 oktober

De Topsector Life Sciences & Health (LSH) stimuleert innovatief onderzoek door publiek-private samenwerking
(PPS) in de LSH-sector (financieel) te ondersteunen. Met deze Match regeling worden onderzoeksorganisaties
en ondernemingen gestimuleerd om gezamenlijk te investeren in research & development (R&D) met als doel
om duurzame innovatieve producten en diensten binnen de LSH-sector te ontwikkelen.

Het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) bureau is het uitvoerende orgaan van de Topsector LSH en kan een
samenwerkingsproject financieel ondersteunen door PPS-toeslag toe te kennen. Om aanspraak te maken op
PPS-toeslag dient een aanvraag te worden ingediend via onze online aanvraagprocedure.

Meer informatie

Iedere aanvraag moet tenminste voldoen aan de volgende criteria:

Het onderzoek sluit aan bij de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 van de Topsector LSH.
Het consortium bestaat uit tenminste één onderneming met winstoogmerk en één onderzoeksorganisatie.
Het project omvat fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, of een combinatie daarvan.
Het project wordt uitgevoerd voor gezamenlijke rekening en risico en alle consortium partners dragen inhoudelijk bij aan het project.
De hoofdaanvrager is in Nederland gevestigd.
Het project duurt maximaal 4 jaar.

Dit jaar zal er op dinsdag 19 januari 2021 van 12.00 tot 13.00 uur een online informatiebijeenkomst
plaatsvinden over de Match Call regeling van 2021. Meer informatie over deze gratis bijeenkomst.