Support International Business subsidie

Een ondernemer met de ambitie en capaciteit om de internationale markt op te gaan. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)helpt met subsidie Support International Business (SIB). Sinds 1 april kan deze subsidie aangevraagd worden.

Waar is de SIB voor te gebruiken?
De subsidie van SIB is te gebruiken voor verschillende activiteiten.

  • Vind samenwerkingspartners, investeerders of potentiële afnemers in het buitenland. Denk aan meegaan met een (digitale) handelsmissie of meedoen met een vakbeurs.
  • Doe samen met een ervaringsdeskundige kennis op over juridische of fiscale zaken van het doelland.
  • Laat een marktanalyse maken om te zien wie de concurrenten en mogelijke afnemers zijn in het land.
  • Vergroot via trainingen of coaching de kennis over exporteren.

Al wat verder gevorderd in de internationale ambities? Gebruik de SIB dan om met de juiste lokale partijen in contact te komen en zo het bedrijf te positioneren en te vestigen in het doelland.

Sinds 1 april 2022 is SIB verandert van een vouchersysteem naar een subsidie. De ondernemer krijgt bij aanvragen sinds 1 april 2022 dus een subsidie toegekend, mits er wordt voldaan aan de voorwaarden.

Meer informatie via RVO