Subsidieprogramma Onderzoek naar de kosteneffectiviteit van interventies

Projectideeën kunnen tot en met 7 september 2021, 14.00 uur, worden ingediend.

De overheidsoproep is een onderdeel van het programma DoelmatigheidsOnderzoek 2022-2026 en is gericht op projectideeën voor doelmatigheidsonderzoek naar interventies (diagnostische, therapeutische en verzorgende activiteiten in de gezondheidszorg). In totaal is er voor deze subsidieronde minimaal € 7,5 miljoen beschikbaar.

Met de oproep wil de overheid onderzoek stimuleren, zodat de kennis over de kosteneffectiviteit van interventies in Nederland wordt vergroot. Zorg- en onderzoeksinstellingen kunnen een projectidee indienen.

De hoogte van de subsidie is maximaal 90% van de totale kosten per onderzoeksvoorstel. Het maximaal aan te vragen bedrag per onderzoeksvoorstel is € 800.000, mits goed onderbouwd in de begroting. De maximale looptijd is tien jaar.

Meer informatie via www.zonmw.nl

Hulp nodig bij de subsidieaanvraag? Ons lid TRIAS kan helpen. Voor leden is het eerste gesprek gratis.