Subsidieprogramma Goed Gebruik Geneesmiddelen

Deadline 16 november 2021

De subsidieronde GROTE TRIAL 5 is bedoeld voor projecten gericht op (inter)nationaal multicenter interventie-onderzoek met in Nederland geregistreerde geneesmiddelen. Hierbij kan gedacht worden aan lager of minder frequent doseren, behandeling op maat, onderzoek waar gekeken wordt of een goedkoper alternatief net zo goed is. Daarnaast kunnen geneesmiddelen worden onderzocht voor groepen waar de fabrikanten geen of zeer beperkt onderzoek naar doen, waaronder zwangeren, kinderen en ouderen.

Het is van belang dat het onderwerp van de studie een breed draagvlak heeft bij de betreffende beroepsgroep(en). Om die reden is deelname aan het project door alle relevante partijen op nationaal niveau vereist. Samenwerking tussen partijen zoals umc’s, perifere ziekenhuizen, ggz, langdurige zorg of eerste lijn is vaak nodig om een probleem uit de dagelijkse praktijk op te lossen.
Een deel van de subsidie kan gebruikt worden voor het opzetten van de benodigde infrastructuur voor het uitvoeren van de voorgestelde studie én van mogelijk toekomstige studies. Hierbij kan ook gedacht worden aan een infrastructuur voor het rekruteren van patiënten, voor het verzamelen van data – bij voorkeur zo dicht mogelijk vanuit de praktijk – met minimale administratieve last voor de zorgverleners etc.

De ronde is erop gericht vraagstellingen te beantwoorden die een groot en kwalitatief hoogwaardig multicenter onderzoek vereisen. Daarom wordt een ondergrens van € 1 miljoen gehanteerd voor het totale budget, inclusief eventuele cofinanciering. Het totaal beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt tenminste € 8 miljoen, en zal bij de publicatie van de subsidieoproep voor uitgewerkte aanvragen definitief zijn vastgesteld.

Meer informatie

Meer weten of sparren over de subsidieoproep Grote Trials Ronde 5? Neem dan contact op met Marjo Tieleman, senior programmamanager via 070 – 349 54 64 of email: geneesmiddelen@zonmw.nl.

Bekijk de subsidieoproep Grote Trials Ronde 5 

Bekijk de Informatiepagina subsidieronde Grote Trials Ronde 5

Bron: www.zonmw.nl