Subsidieoproep voor implementatie- en opschalingscoaching

Indienen voor 18 mei 2021, 14.00 uur

Via een relatief eenvoudige procedure kunnen ondernemers een voucher van € 5000 aanvragen voor het inschakelen van een adviseur die hun helpt bij implementatie- en opschalingsvraagstukken. Dat kan dus ook zijn voor vragen rondom de MDR of voor het aanvragen van octrooien.

MEER INFORMATIE