Subsidie MIT Zuid

Het MIT Zuid, een subsidieprogramma dat al loopt vanaf 2015, omvat een set van twee financiële instrumenten om de eerste fases van innovatie te stimuleren voor het MKB. Het betreft projecten gericht op:

  • Het uitvoeren van een Haalbaarheidsproject
  • Het uitvoeren van een R&D samenwerkingsproject op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

Projecten moeten passen binnen minimaal één van de in de Kennis- en Innovatieagenda’s van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van het Ministerie van Economische Zaken (EZK) gekozen missies of Sleuteltechnologieën.

LEES MEER

Wacht niet met indienen want er zijn vanaf 20 april al ruim 400 aanvragen ingediend. Momenteel kan nog niet met zekerheid gesteld worden of het subsidieplafond van € 3.630.060 met dit aantal aanvragen bereikt wordt. Daarom blijft het loket om subsidie aan te vragen voor MIT Zuid Haalbaarheidsprojecten voorlopig nog open. Ons lid TRIAS kan je meer vertellen over de voortgang.

Wanneer een project een bovenregionaal samenwerkingsproject betreft, is hiervoor een landelijke vangnetregeling beschikbaar bij RVO.nl. Door LOKETWIJZER in te vullen, ziet u bij welk loket u subsidie kunt aanvragen.