Subsidie voor inhuur adviseurs voor MKB in regio Eindhoven

De regio wil met de SAR adviesregeling innovatieve ontwikkelingen met aantoonbare meerwaarde voor de regio Eindhoven stimuleren. De regio Eindhoven beslaat het gehele grondgebied van de 21 deelnemende gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven.

Voor subsidie op grond van de SAR komen uitsluitend MKB bedrijven in aanmerking. Dit betekent bedrijven met:

  • minder dan 100 werknemers;
  • een jaaromzet van € 25 miljoen of minder;
  • een balanstotaal van € 25 miljoen of minder.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten van een extern adviseur, die de betreffende onderneming schriftelijk advies uitbrengt over het zoeken naar c.q. het realiseren van innovaties. Het advies dient betrekking te hebben op bedrijfsactiviteiten in de regio Eindhoven. De vestigingsplaats van de adviseur is niet relevant.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 2.000 tot maximaal € 10.000 per subsidieaanvraag. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij de Metropoolregio Eindhoven en worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Lees meer

Ook in Limburg bestaan er diverse ondersteuningsprogramma’s. Zie deze pagina online.

Leden kunnen ons lid TRIAS inschakelen voor een gratis adviserend gesprek over deze regeling. Stuur een mailtje naar Annemarie en zij helpt je graag verder.