Regeling Vroegefasefinanciering en haalbaarheidsstudie voor ondernemers wederom geopend

Er zijn twee nieuwe openstellingen gepubliceerd in het kader van de regeling Vroegefasefinanciering en haalbaarheidsstudie.

Ook wordt het plafond voor ‘regionale financiers’ in verband met de te verwachten regionale aanvragen in de tweede helft van 2021 verhoogd naar € 20 miljoen (was € 10 miljoen).

Doel van de Vroegefasefinanciering en haalbaarheidsstudie is het ondersteunen van innovatieve ondernemers bij het succesvol in de markt zetten van hun bedrijf. De regeling moet voorkomen dat waardevolle ideeën voor nieuwe producten of diensten in de ontwikkelingsfase stranden en de markt nooit bereiken.

De onderdelen ‘Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter’ (paragraaf 3.16.3) en ‘Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter’ (paragraaf 3.16.4) worden jaarlijks twee keer opengesteld. De eerste openstellingsperiode is afgelopen. Deze onderdelen worden nu opnieuw opengesteld in de periode van 1 juli 2021 tot en met 28 september 2021 en het subsidieplafond voor deze onderdelen wordt vastgesteld op € 500.000 respectievelijk € 2,5 miljoen.

Wil je meer weten dan kan ons lid TRIAS jullie verder helpen. Voor leden is het eerste gesprek gratis.