Welkom bij LifetecZONe

Al sinds 2008 hét netwerk voor en door ondernemers in Medische Technologie en Life Sciences in Zuid-Nederland

LifetecZONe stimuleert als netwerk nieuwe samenwerkingen door het samenbrengen van bedrijven en kennis in de waardeketen van medische technologie en life sciences innovaties. Kennis en ervaring wordt door de leden informeel en in vertrouwen gedeeld.
Life Sciences en Medische Technologie

Netwerk voor ondernemers

LifetecZONe stimuleert nieuwe samenwerkingen door het samenbrengen van bedrijven in medische technologie en life sciences. Kennis en ervaring wordt informeel en in vertrouwen gedeeld. Kom ook eens naar één van onze bijeenkomsten en ervaar dat het netwerk jullie innovatie of integratie in de sector kan versnellen.

LifetecZONe is hét netwerk voor ondernemers die opereren in Life Sciences en Medische Technologie. Het merendeel behoort tot het MKB en is gevestigd in Zuid-Nederland (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland). Daarnaast staat het netwerk open voor kennisinstellingen, zorgaanbieders, overheden en organisaties in en buiten de regio.

_MG_5329

Klankborden, kennis delen en samenwerken

Kom eens naar een van onze bijeenkomsten en ervaar de meerwaarde van een netwerk van ervaren ondernemers in de medische technologie en biotechnologie. Klankborden, kennis delen, samenwerken en netwerk delen is de kern van het netwerk!

Actuele informatie van LifetecZONe en onze partners

Nieuws

Brabants cluster voor slimme biomaterialen ambieert leidersrol in Europa

28 september 2021
Bron: Innovation Origins Kunstmatige hartkleppen die als vanzelf door het lichaam worden opgenomen, slagaders die zichzelf zonder invasieve chirurgie herstellen, kaakbot dat met een gel kan aangroeien en allerlei andere zelfhelende materialen: de wereld van de biomaterialen en regeneratieve geneeskunde is vol beloftes. En Brabant staat in het hart van diverse ontwikkelingen op dit terrein. Bedrijven als Xeltis, Vivolta, Stentit, Osteo Pharma en FujiFilm drukken inmiddels hun stempel op deze nieuwe sector binnen de medische technologie. Twee ontwikkelingen geven momenteel een extra boost aan deze trend. In Brabant zelf is er de vorming van het Smart BioMaterials Consortium (SBMC) met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), TU Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, Pivot Park Oss, Brainport Industries Campus en tientallen bedrijven als deelnemer. Daarnaast is er op landelijk niveau een samenwerking tussen Leiden, Utrecht, Eindhoven en Maastricht voor de realisatie van diverse ontwikkel- en productielijnen in de regeneratieve geneeskunde. Dit landelijk netwerk is onderdeel van ‘RegMed XB’: regenerative medicine crossing borders, een internationaal initiatief in regeneratieve geneeskunde (RG) dat de genoemde topclusters in Nederland en Vlaanderen met elkaar verbindt. Kwartiermaker Jan Rietsema is tevens bestuurslid van LifetecZONe. Lees het uitgebreide artikel via Innovation Origins Lees verder...

Subsidieoproep STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2 open

15 juli 2021
Veel patiënten gebruiken hun medicijnen nog niet optimaal. Ondanks het groeiende aantal interventies en innovaties om de therapietrouw te bevorderen, lukt het maar mondjesmaat om deze ook grootschalig toe te passen in de dagelijkse praktijk.

 

Met deze subsidieronde wil ZonMw bewezen effectieve interventies gericht op het verbeteren van therapietrouw verder brengen naar de praktijk met als doel het bevorderen van therapietrouw bij thuiswonende patiënten.
De STIP Ronde Proeftuinen Therapietrouw richt zich derhalve op het bevorderen van de inzet van therapietrouw bij thuiswonenden patiënten. De implementatieprojecten in deze subsidieronde zetten  een bewezen effectieve interventie in op het verbeteren van de therapietrouw in regio’s waar de interventie nog niet structureel wordt toegepast in de praktijk.
De nadruk ligt hierbij op relatief eenvoudige oplossingen ter ondersteuning van goed gebruik van geneesmiddelen, die eenvoudig implementeerbaar zijn.

In deze subsidieronde zal ZonMw maximaal vier proeftuinen honoreren. Een van de eisen om voor subsidie in aanmerking te komen, betreft de te kiezen interventie. Proeftuinen die voor honorering in aanmerking willen komen, kunnen alleen die interventies kiezen die ook worden ingezet in de vier gehonoreerde proeftuinen uit de STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 1, die in 2020 van start zijn gegaan. De aanvrager heeft de vrije keuze wat betreft doelgroep, implementatiestrategie, context en samenwerkingsverband.

Per proeftuin is maximaal € 200.000 beschikbaar, voor een looptijd van maximaal twee jaar. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt € 800.000 .

Gedurende het project worden de proeftuinen intensief begeleid door het Make-It consortium, een samenwerkingsverband van experts op het gebied van therapietrouw, gedragsverandering en implementatie. Samenwerking met het consortium is verplicht en de projectleiders zijn gehouden aan de methoden, de te meten uitkomstmaten en de aanwijzingen die worden aangereikt door het consortium.

Informatiebijeenkomst 8 september 2021

Op woensdag 8 september 2021 wordt van 16.30 – 19.00 uur in de Jaarbeurs Utrecht een informatiebijeenkomst gehouden. De informatiebijeenkomst is bedoeld voor potentiële aanvragers, zoals apothekers, huisartsen, verpleegkundigen of (thuis)zorgorganisaties, die laagdrempelige therapietrouwinterventies in de praktijk op lokaal niveau willen implementeren en meten in een proeftuinsetting.

Het programma bestaat uit: het geven van achtergrondinformatie over de vereisten voor deze subsidieronde, het proces en de inhoudelijke criteria voor de proeftuinen. Er is ruimte om in kleine groepen de invulling van een potentiële proeftuin te bespreken met experts. Er wordt aangeraden om deel te nemen aan deze informatiebijeenkomst.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot uiterlijk 26 augustus 2021 via het aanmeldformulier.

Meer informatie

Bron: www.zonmw.nl

Lees verder...

Subsidieronde 11 geopend bij ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen

15 juli 2021

Deadline voor het indienen van projectideeën: 21 september 2021, 14.00 uur

 

Het doel van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Projecten binnen dit programma kunnen zowel betrekking hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg.

Voor subsidieaanvragen binnen Open Ronde 11 geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk met betrekking tot het goed gebruik van geneesmiddelen het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn; hierbij gelden geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden. De projecten in Open Ronde 11 hebben tot doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Dit kan op het niveau van het geneesmiddel, waarbij het bijvoorbeeld kan gaan om het gebruik van een geneesmiddel voor de indicatie waarvoor het geregistreerd is of voor groepen die buiten het kader van de registratie vallen. Of het project heeft tot doel een bijdrage te leveren op het niveau van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg.

Doel subsidieronde Open Ronde 11

  • Het onderzoek moet leiden tot winst voor de klinische praktijk: het verbetert het gebruik van beschikbare geneesmiddelen via optimalisatie van het effect op gezondheid en/of verhoging van de doelmatigheid.
  • Implementatie van de uitkomsten van het project moet worden gewaarborgd.
  • De aanvraag maakt helder dat de gebruikers de resultaten in de praktijk gaan toepassen.
  • De aanvraag heeft een breed draagvlak, waarbij de uitvoering bij voorkeur plaatsvindt in een samenwerkingsverband.

Het totale beschikbare subsidiebudget voor Open Ronde 11 bedraagt € 6 miljoen.

Vragen:  (070) 349 54 64 of geneesmiddelen@zonmw.nl

Lees verder...
Eerstvolgende LifetecZONe bijeenkomsten

Agenda

feb 08

Inspiratie event Life Science, Health & Food

8 februari 2022 @ 13:45 - 18:00
Venlo Limburg
Netherlands
mrt 15

Health Valley Event 2022

15 maart 2022 - 17 maart 2022
Wil je meer weten over de voordelen van een lidmaatschap of vrijblijvend een LifetecZONe bijeenkomst bezoeken om kennis te maken met ons netwerk?

Neem vrijblijvend contact op

Een onafhankelijk netwerk voor ondernemers in Life Sciences en Medische Technologie

LifetecZONe leden