Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid subsidie (NOW)

Aanvragen kan vanaf 6 juli 2020

Voor veel werkgevers die te maken hebben met omzetverlies kunnen een tegemoetkoming NOW aanvragen, zodat zij hun personeel kunnen doorbetalen. Voor veel bedrijven is de NOW-subsidie de meest interessante maatregel uit het corona-steunpakket. De belangrijkste aanpassingen bij de ‘NOW 2.0’ zijn:

  • Ondernemers die een omzetverlies verwachten van minstens 20% kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de maanden juni tot en met september. Aanvragen kan vanaf 6 juli 2020
  • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.
  • Subsidies die een ondernemer ontvangt in het kader van de coronacrisis, tellen ook bij de NOW 2.0 mee als omzet.
  • Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW, mag over dit jaar géén winstuitkering doen aan aandeelhouders, géén bonussen uitkeren aan bestuur en directie, en géén eigen aandelen inkopen.
  • De correctie op de subsidie bij ontslag blijft bestaan, maar: de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven moeten bij een nieuwe NOW-aanvraag wel verklaren dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Als een bedrijf toch meer dan 20 mensen ontslaat en geen akkoord heeft, moet dat bedrijf een boete betalen van 5 procent van het totale bedrag aan loonkosten dat het van de overheid ontvangt. Bedrijven die minder dan 20 mensen ontslaan, hoeven geen ontslagboete te betalen.
  • Werkgevers die NOW-subsidie aanvragen moeten hun werknemers gaan stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, via een nieuw programma (‘NL leert door’).

NWO aanvragen