Inloggen op uw account

Lukt u niet om in te loggen? Neem dan contact met ons op.

Wachtwoord vergeten?

Ondernemers in Life Sciences
en Medische Technologie

Lid worden
Terug

Privacy Statement

PRIVACYBELEID VAN LifetecZONe

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vereniging LifetecZONe (hierna: LifetecZONe”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van LifetecZONe, of om een andere reden persoonsgegevens aan LifetecZONe verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
LifetecZONe, Goirleseweg 15 5026 PB te Tilburg, telefoonnummer 088 831 1120, KvK nummer 14077518. De functionaris leden is bereikbaar via
info@lifeteczone.nl.

2. Welke gegevens verwerkt LifetecZONe en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens, eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie 

2.2  LifetecZONe verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende    doeleinden: 
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie/verzoeken,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van LifetecZONe;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, en eventueel afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3    Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met LifetecZONe en je te informeren over de ontwikkelingen van LifetecZONe.

E-mail berichtgeving (opt-out): 
LifetecZONe gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie voor de leden van LifetecZONe. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink of melding onderaan de mailing.


3. Bewaartermijnen
LifetecZONe verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft LifetecZONe passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt LifetecZONe gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1     Via de ledenadministratie van LifetecZONe kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. LifetecZONe zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. 
5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop LifetecZONe je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@lifeteczone.nl.


6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.