Inloggen op uw account

Lukt u niet om in te loggen? Neem dan contact met ons op.

Wachtwoord vergeten?

Ondernemers in Life Sciences
en Medische Technologie

Lid worden

Dr. Francy (F.R.L.) Crijns - Bestuurslid

Francy Crijns is als biologe opgeleid bij de Katholieke Universiteit in Leuven en daarna gepromoveerd bij de afdeling Interne geneeskunde en farmacologie van de Universiteit Maastricht. Vervolgens is ze gestart als docent biologische en medische vakken bij  Zuyd Hogeschool. Sinds januari 2012 is ze teamleider van een team docenten en onderwijsassistenten, die zich bezig houden met onderwijs en onderzoek binnen de Life Sciences sector. Vanuit deze functie, maar ook als stage- en afstudeercoördinator voor studenten van de opleiding Biologie en medisch laboratoriumonderzoek, onderhoudt ze vele contacten met bedrijven en kennisinstellingen binnen Life Sciences. Haar motivatie om toe te treden tot het bestuur van LifetecZONe is erop gebaseerd dat ze streeft naar een goede samenwerking tussen bedrijfsleven en opleidingen binnen Life Sciences. Ze is ervan overtuigd dat een goede samenwerking een versterking kan betekenen voor zowel de opleidingen als de bedrijven. Bedrijven hebben immers nood aan goed opgeleide medewerkers. Anderzijds zijn bedrijven onmisbaar geworden om studenten goed te kunnen opleiden. Via het bestuur van LifetecZONe hoopt ze de samenwerking tussen  werkveld en opleidingen verder vorm te geven en een betekenisvolle rol hierin te kunnen spelen.

Column

Geen items