Inloggen op uw account

Lukt u niet om in te loggen? Neem dan contact met ons op.

Wachtwoord vergeten?

Ondernemers in Life Sciences
en Medische Technologie

Lid worden
Terug

Bestuur

Het LifetecZONe-bestuur is evenwichtig samengesteld. Ondernemers en afgevaardigden van de initiatiefnemers (LIOF en BOM) en kennisinstituten leveren ieder hun bijdrage vanuit hun specifieke achtergrond en expertise. Dankzij deze gezamenlijke inzet kunnen bedrijven in Life Sciences en Medische Technologie binnen - maar ook ver over de grenzen van hun regio -samenwerken.

Bestuursvergaderingen

De bestuursleden (onder wie voorzitter en penningmeester) komen elke zes weken bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen nemen zij beslissingen over de dagelijkse gang van zaken binnen LifetecZONe en organiseren ze de aankomende activiteiten. Zij zijn hierbij steeds op zoek naar een zo breed mogelijke aansluiting voor alle leden. Het bestuur is de eindverantwoordelijke van de vereniging.

Bestuursleden