Inloggen op uw account

Lukt u niet om in te loggen? Neem dan contact met ons op.

Wachtwoord vergeten?

Ondernemers in Life Sciences
en Medische Technologie

Lid worden

Nieuwe MIT regeling biedt nieuwe kansen!

Dinsdag 05 april 2016

Op 8 maart jl. is door Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland de Eerste wijzigingsregeling subsidieregeling MKB-Innovatie Stimulering Topsectoren Zuid-Nederland 2015 d.d. 08-03-2016 (MIT Zuid 2016) goedgekeurd.

Doel
De MIT Zuid-regeling heeft tot doel innovatie binnen het MKB te stimuleren door subsidie beschikbaar te stellen voor 1) het inwinnen van innovatieadvies, 2) het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken of 3) samenwerkingsprojecten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. De MIT Zuid-subsidie bestaat uit bijdragen van de drie Zuid-Nederlandse provincies (50%) en het Rijk (50%).

Voor deze laatste subsidie, de samenwerking op het gebied van R&D, is het maximum subsidiebedrag verhoogd van 200K naar 350K.

Dit biedt kansen voor de LifetecZONe bedrijven!

Het indienen van een subsidieverzoek voor een haalbaarheidsonderzoek kan vanaf 10 mei 2016, afhandeling op basis van binnenkomst. Het indienen van een subsidieverzoek voor een samenwerkingsproject op basis van R&D kan vanaf 5 juli 2016 tot en met 1 september 2016. Afhandeling op basis van tendering.

Voor meer informatie over de MIT regeling: www.stimulus.nl

 

Column

Geen items