Nieuwe subsidieronde ICT gebaseerde oplossingen voor ouderen en hun omgeving

De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is 21 mei 2021, 17.00 uur

Active & Assisted Living Programme geopend

Het gaat om producten en diensten die de kwaliteit van leven verbeteren en ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven, ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

De al aangekondigde call staat open voor innovatieve, transnationale én multidisciplinaire samenwerkingsprojecten gericht op het ontwikkelen, evalueren en op de markt brengen van ict-oplossingen voor ouderen en hun omgeving. Naast deze ‘traditionele’ AAL-projecten biedt de call de mogelijkheid om ook ‘kleine’ samenwerkingsprojecten in te dienen, gericht op het ontwikkelen van nieuwe ideeën, concepten en/of aanpakken voor ict-oplossingen voor ouderen.

De ‘traditionele’ samenwerkingsprojecten hebben een looptijd van 12 tot 30 maanden en kunnen maximaal € 2,5 miljoen ondersteuning ontvangen. De ‘kleine’ samenwerkingsprojecten hebben een looptijd van 6 tot 9 maanden en kunnen ten hoogste € 300.000 steun tegemoet zien. Beide soorten samenwerkingsprojecten moeten worden uitgevoerd door consortia bestaande uit minimaal drie onafhankelijke organisaties uit drie verschillende AAL-landen, waar onder een gebruikersorganisatie en een bedrijf.

Het budget van deze oproep bedraagt € 21.019.900.

Meer informatie