Nieuwe openstelling Venture Challenge vanaf december 2020

De Venture Challenge helpt startende ondernemers in de life sciences hun dienst of product naar de markt te brengen. In een programma van circa tien weken krijgen starters ondersteuning bij het opzetten van een bedrijf en ontwikkelen ze hun idee naar een solide businesscase. Zo kan de ‘time-to-market’ worden verkort.

Het Venture Challenge programma is een innovatieadviesdienst die in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek wordt georganiseerd.

De nu gepubliceerde voorjaarsronde 2021 betreft de derde tender van de Venture Challenge regeling voor Life Sciences & Health. Deze openstelling loopt van 3 december 2020 tot en met 12 januari 2021. Het subsidieplafond bedraagt € 90.000.

Deze informatie is opgesteld door ons lid TRIAS

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-59348.html