Nieuwe MIT Zuid-regeling op komst, budget bedraagt € 12,1 miljoen

De Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025 is vastgesteld. De nog niet officieel gepubliceerde regeling betreft de opvolger van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015.

Met de nieuwe MIT Zuid-regeling geven de drie zuidelijke provincies (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) regionaal invulling aan de landelijke regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT).

Landelijk is de topsectorenagenda gekanteld naar een agenda gericht op maatschappelijke opgaven met ondersteunende sleuteltechnologieën. Op Zuid-Nederlandse schaal is een nieuwe Regionale Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie 2021-2027 (RIS3) opgesteld. Hierin wordt het innovatiebeleid gericht op de maatschappelijke opgaven (Energie & Circulaire Economie, Landbouw & Voedsel & Water, Zorg & Gezondheid en Veiligheid) en sleuteltechnologieën. Dit is vertaald in de nieuwe regeling, via de toelatingseisen aan projecten en door de maatschappelijke impact als weegfactor mee te nemen.

De regeling voorziet wederom in twee regionale instrumenten, namelijk haalbaarheidsprojecten (tot € 20.000) en R&D-samenwerkingsprojecten (€ 50.000 tot € 350.000). De uitvoering is opnieuw in handen van Stimulus Programmamanagement, in nauwe samenwerking met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen BOM, Economische Impuls Zeeland en LIOF, die de haalbaarheidsprojecten beoordelen. De R&D-projecten worden beoordeeld door de deskundigencommissie die ook de projecten voor het OPZuid beoordeelt.

Het instrument Haalbaarheidsproject, met een subsidieplafond van € 3.630.060, wordt opengesteld vanaf 20 april 2021 09.00 uur tot en met 9 september 2021 17.00 uur. Het instrument R&D-Samenwerkingsproject, met een subsidieplafond van € 8.470.140, wordt opgesteld vanaf 1 juni 2021 09.00 uur tot en met 9 september 2021 17.00 uur.

Ons lid TRIAS helpt je graag met zien of je bedrijf in aanmerking kan komen voor deze subsidiepot. Contactpersoon Kim van der Heul.