Multidisciplinair samenwerken, op naar een nog effectiever ecosysteem!

Op 4 juli vond de zomerbijeenkomst van LifetecZONe plaats bij clusterlid Alligator Plastics. Het ontwikkelen van een medisch apparaat vereist multidisciplinaire kennis. Elke partner in de waardeketen van de ontwikkeling en productie van medische apparatuur werkt dus veel samen met andere disciplines. Om die samenwerking verder te ondersteunen stimuleert LifetecZONe de totstandkoming van een effectief ecosysteem in Zuid Nederland. Van component expertise, mechatronica, software, financiering tot en met de keuze voor een verdienmodel. Deze  elementen zijn in de bijeenkomst voorbij gekomen. Hierbij deelden de clusterleden hun kennis om zo inhoudelijk onderlinge samenwerkingen te stimuleren.

Kennisdeling van start met een casus

Ook Alligator Plastics ervaart dat multidisciplinair samenwerken bij productontwikkeling essentieel is om klanten optimaal te kunnen bedienen. Zij dragen uit dat je als partners in de waardeketen niet snel genoeg met elkaar aan tafel kunt zitten. Door goede afstemming kun je zo kosteneffectief mogelijk het beste traject of advies aan je klant bieden. Op 4 juli presenteerde Alligator Plastics een voorbeeld uit de praktijk waarbij materiaalexpertise en de juiste matrijs inzetten cruciale elementen waren.

Interactieve break-out sessies

Na deze kennisdeling startte het voor LifetecZONe kenmerkende interactieve gedeelte, ditmaal in de vorm van break-out sessies op vier belangrijke thema’s; software, design, de gebruiker en materiaalkeuze. In de sessies werd laagdrempelig aan de hand van stellingen of een creatieve opdracht gediscussieerd over de te maken keuzes op deze thema’s. Hierbij werd gekeken naar waar je elkaar in de keten kunt versterken richting een klant of waar je samen op kunt trekken in een traject om het totale aanbod goed neer te zetten. konden stemmen. We zullen dit concept dus vaker herhalen.

Het enorme interactieve karakter van de bijeenkomst, de kennisdeling, de warme ontvangst en natuurlijk de afsluitende rondleiding door het enorm gegroeide en inspirerende bedrijf, maakten het een perfecte start van de zomer! We bedanken Alligator Plastics dan ook graag voor het prettige gastheerschap!

Wilt u ook aansluiten bij het ecosysteem en samen met de andere clusterleden innovaties in lifetec versnellen en uw aanbod voor de sector verstevigen? Kijk op www.lifeteczone.nl voor de mogelijkheden.

Fijne zomervakantie en tot ziens!