MIT Haalbaarheid (max. 20.000 euro subsidie)

Een MIT Haalbaarheidsproject richt zich op het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor producten, productieprocessen of diensten. Bij een haalbaarheidsonderzoek moeten zowel de technische als de economische risico’s van een innovatie in kaart worden gebracht. Het project bestaat uit een haalbaarheidsstudie aangevuld met een industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

MKB-bedrijven kunnen hiervoor maximaal 20.000 euro subsidie krijgen.

Aanvragen moeten ingediend worden vóór 7 april. 

Meer informatie