Limburg publiceert nieuwe subsidieregeling economie & innovatie

Aanvragen kunnen van 18 januari 2021 tot en met 31 december 2023 worden ingediend

De provincie Limburg heeft de subsidieregels economie & innovatie 2021 e.v. gepubliceerd. Deze regeling volgt de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. op.

Het doel van de nieuwe regeling is het ondersteunen van projecten die bijdragen aan het versterken van de economie in de Nederlandse provincie Limburg, het stimuleren van innovatie en/of het bevorderen van de (internationale) concurrentiekracht van de economie in deze provincie.

Voor subsidie komen alleen rechtspersonen, eenmanszaken, maatschappen of vennootschappen in aanmerking. Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende algemene criteria:

  • de kwaliteit/haalbaarheid van het project(plan;) en
  • innovatief karakter; en
  • stuwend karakter
  • en voldoen aan het Missiegedreven Economisch Beleid (MEB) 

Limburg maakt Gezond! is een missie die interessant is voor onze leden waarmee ze de kennis en kunde versterken rondom de agrofood, de life sciences en gezondheidssector. Het bouwen van sterke ecosystemen, netwerken waar ondernemers en wetenschappers rekening houden met de bevolking die vergrijst en relatief ongezond en lager opgeleid is ten opzichte van het landelijke gemiddelde.

Het subsidiebedrag bedraagt normaliter niet meer dan 50% van de totale subsidiabele projectkosten. In uitzonderlijke gevallen kan hier echter van af worden geweken. Het subsidieplafond is nog niet bekendgemaakt.

Vraag onze leden Kim van Heul bij TRIAS of  Wendy Willems bij LIOF of je project in aanmerking komt voor deze subsidie of andere subsidies.