Ledenenquête over de effecten van COVID-19 op de Nederlandse biotech sector

32 Bedrijven reageerden op de enquête die Holland BIO heeft gedaan bij haar leden om de impact van COVID-19 op de Nederlandse biotech sector te meten.

Een overzicht van de belangrijkste resultaten:

• COVID-19 heeft een grote impact op business development, sales en R&D van biotech bedrijven. 50% van de bedrijven geeft aan ook negatieve effecten te ondervinden op hun financiële situatie.

• Bedrijven hebben grote vertragingen (gemiddeld 3 tot 6 maanden) opgelopen in het uitvoeren van klinische trials en R&D (~80%).

• 50% van de bedrijven geeft aan dat zij geen gevolgen ervaren op de financieringsbehoefte door COVID-19. Enkele bedrijven zagen wel een verminderde salesgroei.

• 50% van de bedrijven kan 6 maanden of langer vooruit zonder nieuwe financiering, voor 36% van de bedrijven is deze vraag niet van toepassing en 14% geeft aan binnen 6 maanden in financiële problemen te komen.

• De noodmaatregelen sluiten niet goed aan op de behoefte van onze achterban. Bijna 75% van de bedrijven heeft geen aanvraag ingediend voor de noodmaatregelen. 6 van de respondenten vroegen NOW aan, 3 dienden een aanvraag in voor een COL.

• Maatregelen die wel zouden aansluiten zijn overbruggingsleningen, co-investeringen, beschikbaar stellen van de NOW en TOGS voor niet-omzet bedrijven en versoepeling van regels om studies te herstarten.