Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

Kleine bedrijven die door de coronacrisis een relatief kleine financieringsbehoefte hebben van € 10.000 tot € 50.000 kunnen in aanmerking komen voor de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC).

De lening is er voor bedrijven die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven bij de KVK vóór 1 januari 2019.

Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers bij hun financier een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige vergoedingspremie van 2%. Het krediet dient ter financiering van het geleden of te verwachten verlies als gevolg van het coronavirus.

Het totale garantiebudget van de KKC is € 750 miljoen. Hierbij staat de overheid garant voor 95% (€ 713 miljoen). Financiers dragen de overige 5% van het risico.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Ondernemers die gebruik willen maken van een lening onder de KKC-regeling melden zich bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. Financiers die deelnemen aan de KKC zijn dezelfde als de financiers die deelnemen aan de BMKB. Ook financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C kunnen de regeling aanbieden. Overige financiers hebben de mogelijkheid om zich via de eerder genoemde BMKB-C te laten accrediteren.

Meer informatie