Innovatiekracht MedTech sector in Brabant

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development en de Rabobank hebben gezamenlijk een onderzoek laten verrichtten naar de MedTech sector in Brabant.  Hieruit blijkt dat Brainport Eindhoven een vooraanstaande positie in Nederland inneemt in de medische technologie. 20,1 % van alle Nederlandse MedTech bedrijven zijn in Noord-Brabant gevestigd, de grootste concentratie van die bedrijven in totaal 55% (183 bedrijven) ligt in Brainport. Veel leden van LifetecZONe horen bij deze doelgroep.

Uit het onderzoek komen drie belangrijke kenmerken van de MedTech sector in Brainport:

  1. Allereerst zijn de MedTech bedrijven in Brainport Eindhoven actief in zeer uiteenlopende therapeutische gebieden en markten. Het domein ‘diagnostiek en medische afbeeldingstechnieken’ is opvallend sterk vertegenwoordigd.
  2. Ruim een derde van de MedTech bedrijven (>100) is actief in de keten van de complexe machinebouw (systems engineering, electronics, embedded systems, engineering and manufacturing technology).
  3. Tot slot telt het ecosysteem een groot aantal medisch technische startups die voortkomen uit het sterke startup klimaat in de regio.

De komende periode pakken de opdrachtgevers van het onderzoek vijf gezamenlijke thema’s aan om de MedTech sector heel gericht verder te versterken:

  • Clustering van diagnostiek en medische afbeeldingstechnieken
  • Versterken van het startup ecosysteem rondom MedTech
  • Samenwerking MKB en medische centra
  • Verbinden van Brainport met Pivot Park
  • Internationale positionering van de MedTech sector

Als vereniging LifetecZONe zullen we deze activiteiten natuurlijk goed blijven volgen en onze leden in verbinding brengen hiermee.

In een Twopager MedTechonderzoek zijn de uitkomsten van het onderzoek en de vijf opgaven, die de opdrachtgevers van het onderzoek gaan oppakken de komende jaren in meer detail beschreven.

Interessant artikel is verschenen in Innovation Origins

Auteur: Jan Rietsema