Hulp nodig bij implementatie- en opschalingsproces?

Voor zorginstellingen, zorgprofessionals, ondernemers of burgers die zich bezig houden met het implementeren en/of opschalen van zorginnovaties is er Zorg voor Innoveren vanuit de overheid. Het gaat primair om zorginnovaties op het gebied van e-health, medische technologie en/of sociale innovaties met als uitgangspunt low cost, high impact.

De vragen die binnenkomen gaan over het implementatie- en opschalingsproces van nieuwe zorginnovaties en richten zich met name op financiering, bekostiging, samenwerking en wet- en regelgeving. Zodra er een vraag bij hen binnenkomt, dan zorgen zij eerst dat de vraag en de onderliggende behoefte helemaal duidelijk is. Bijna altijd hebben ze meer informatie nodig. Zodra dat duidelijk is kijken ze welke expertise nodig is om de vraag te beantwoorden. Als de vraag redelijk eenvoudig te beantwoorden is, dan zetten ze deze uit bij hun overheidspartners.  Als de vraag te complex is, dan nodigen ze de vraagsteller uit. 1x per maand op een vast moment zijn deze in te plannen en dan krijgt de vraagsteller de mogelijkheid om zijn of haar case kort te presenteren en vervolgens volgt er een brainstorm met de relevante adviseurs.

CASE over implementatie- en opschalingsproces

Kwaliteit van leven van patiënten verbeteren met virtual reality (VR), dat is waar Floris van der Breggen, CEO van SyncVR, zich voor inzet. Toen hij een aantal jaar geleden zijn bedrijf begon was er nog veel onbegrip over VR in de zorg. ‘Dat is toch iets voor jongeren of voor gamers?’ Een experiment op de oncologieafdeling van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam bewees het tegendeel. VR is een prachtig hulpmiddel voor pijn- en angstvermindering. Al gauw speelden er twee belangrijke vragen bij het bedrijf. Vragen waar een implementatie- en opschalingscoach antwoord op kon geven.

“Ja, de coach heeft onze kennis over data privacy bijgespijkerd, we zijn te weten gekomen aan welke normen we moeten voldoen. Verder zijn we tot de belangrijke conclusie gekomen dat als het neerkomt op pijn- en angstvermindering, VR een hulpmiddel is en dus als zodoende moet worden aangemerkt. Ik weet zeker dat zorgverzekeraars binnen nu en een jaar de eerste vergoedingen daar specifiek voor gaan geven. Dan zijn deze inzichten die de coach heeft geboden hartstikke belangrijk. Verder zijn we erachter gekomen dat op het moment dat je een claim doet als ‘pijnvermindering voor patiënt’, dat dat een medische claim is. Dat is iets anders dan entertainment. Die VR toepassing kan wel entertainment zijn, maar als je doel een medisch hulpmiddel is verandert dat de zaak. Dan moet je voldoen aan bepaalde wettelijke eisen.“

Contactpersoon 

Senior programmamanager Annemarie Penders, penders@zonmw.nl, 070 349 50 04

www.zorgvoorinnoveren.nl