Health innovaties versneld naar de markt via Headstart programma

Deadline 14 september 2020

Innovaties op het gebied van health hebben vaak een lange aanlooptijd alvorens zij over gaan tot markintroductie. Via het Headstart programma beoogd EIT Health spin-offs, startups en klein MKB te helpen bij het versnellen van de marktintroductie voor hun innovatief product of service. Hierbij gaat het om bedrijven die een werkend prototype hebben en zich voor aan het bereiden zijn voor de commerciële lancering hiervan.

EIT Health is een Europese kennis- en innovatiegemeenschap dat als doel heeft om de wereldwijd steeds ouder wordende bevolking zo lang mogelijk kunnen laten genieten van hun “langer” leven. Om dit te kunnen moeten er nieuwe manieren gevonden worden om de gezondheid te bevorderen en de kosten van de zorg te begrenzen. Daarom ondersteunt EIT Health ondernemerschap, opleiding en innovatie in de zorg. Zo komen nieuwe producten en services beschikbaar voor burgers.

Met het Headstart programma kunnen aanvragers financiële ondersteuning krijgen.  Zij kunnen hiervoor een bijdrage krijgen van maximaal € 50.000. Er geldt een cofinanciering van 50% van het subsidiebedrag via financiële middelen en/of inkind via eigen uren.

Succesvolle aanvragers gaan samen met de EIT Health Business Creation Managers aan de slag met het benutten van het lokale en internationale netwerk om zo hun productlancering te versnellen.

Meer informatie via Ferry van der Bloemen: info@trias-subsidie.nl