‘Goed Gebruik Hulpmiddelen’ subsidieprogramma

Aanvraag kan ingediend worden tot januari 2021.

De afgelopen jaren zijn er vele hulpmiddelen ontworpen om het welzijn van de patiënt te verbeteren, het werk van de zorgverlener te vergemakkelijken of de zorg betaalbaarder te maken. Echter, vaak is er nog niet voldoende onafhankelijke kennis over de doelmatigheid ofwel de effecten en kosten van de hulpmiddelenzorg.

Als reactie hierop is de overheid een samenwerking met onderzoeks- en innovatieorganisatie ZonMw gestart met het programma ‘Goed Gebruik Hulpmiddelen’ thuis.

Doel

Doel van het Goed Gebruik Hulpmiddelen programma is het stimuleren van kennisontwikkeling om de kwaliteit, en specifiek de doelmatigheid, van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie te verbeteren.  Via het programma krijgen aanvragers namelijk de kans om in contact te komen met relevante stakeholders uit het hulpmiddelenveld, zoals zorgverleners, hulpmiddelengebruikers, een implementatiedeskundige, onderzoekers met expertise op het gebied van de methodologie en/of health technology assessment, zorgverzekeraars, leveranciers en fabrikanten

Wat kan er aangevraagd worden?

Ondersteuning bij de voorbereiding op een onderzoek naar effectiviteit en kosten (ofwel doelmatigheidsonderzoek) naar het goed gebruik van hulpmiddelenzorg thuis. Hierbij kan gedacht worden aan uitvoerbaarheidsstudies, pilotstudies, systematische reviews en meta-analyses. De voorbereidende studie heeft als doel het verhogen van de relevantie en/of het verbeteren van de kwaliteit of uitvoerbaarheid van een beoogd doelmatigheidsonderzoek. Deze subsidie voor  deze studie kan aangevraagd worden tot januari 2021 en bedraagt maximaal € 100.000 per project.

Als vervolg op de voorbereidende studie kan er subsidie verkregen worden voor doelmatigheidsonderzoeken (effectiviteit en kosten). Aanvragen voor de open rondes kunnen worden ingediend in september 2021. Ook in 2022 zal er nog een openstelling volgen. Projecten die eerder een voorbereidende studie hebben uitgevoerd verhogen de slagingskans bij de open rondes.

Een project dat reeds succesvol gebruik heeft gemaakt van een doelmatigheidsonderzoek richt zich op  het aanmeten van orthopedische schoenen volgens een nieuwe procedure. Hierbij werden slimme sensoren, motiverende gespreksvoering en een iPad scanner als onderzoeksmethoden toegepast. Zie het filmpje over dit gefinancierde onderzoek.

Bel met Ferry van der Bloemen van ons lid TRIAS via bel 077-3560100 om te horen of je in aanmerking komt voor dit programma.