Fast Track to Innovation – FTI subsidie

Deadlines zijn 9 juni en 27 oktober 2020.

De Fast Track to Innovation subsidie (FTI) versnelt de marktintroductie van baanbrekende innovaties van Europese consortia. Het voorziet in financiering voor bottom-up voorstellen voor innovatieactiviteiten die dicht bij de markt staan op elk technologie- of toepassingsgebied. In de praktijk zijn vooral ‘clinical medicine’, ‘ict’ en ‘electronic engineering’ de onderwerpen waarvoor consortia een aanvraag indienen.

Fast Track to Innovation gaat om:

  • innovaties die al bijna marktklaar zijn
  • iets nieuws, niet alleen iets ‘nice to have’ maar echt een ‘need to have’. De Europese Commissie is op zoek naar 50% verbetering of meer
  • ‘laatste ontwikkeling’, dat wil zeggen vooral optimalisatie en opschaling
  • het opschudden van een bestaande markt
  • het zo groot mogelijk uitrollen van een innovatief product, proces of dienst.

Alleen consortia kunnen de Fast Track to Innovation subsidie aanvragen. Zij kunnen bestaan uit een grote variëteit aan partijen, zoals: industrie, universiteiten, onderzoeks- en technologieorganisaties, clusterorganisaties, eindgebruikers, brancheorganisaties, incubatoren, investeerders, de publieke sector en start-ups. Voor het aanvragen van subsidie geldt een aantal voorwaarden:

  • Consortia moeten bestaan uit drie tot vijf rechtspersonen die zijn gevestigd in ten minste drie verschillende EU-lidstaten of landen die zijn geassocieerd met Horizon 2020.
  • Acties moeten ‘bedrijfsgericht’ zijn omdat ze bedoeld zijn om baanbrekende innovatie-ideeën een laatste duwtje in de rug te geven voordat ze de markt opschudden.
  • Aanzienlijke betrokkenheid van het bedrijfsleven bij FTI-acties is verplicht om te zorgen voor een snelle marktintroductie. Namelijk binnen drie jaar na de start van de FTI-actie, met uitzondering van Life Sciences & Health. Deze betrokkenheid van de industrie houdt in: toewijzing van ten minste 60% van het budget aan de deelnemers uit de industrie in het consortium of de aanwezigheid van ten minste twee deelnemers uit de industrie in een consortium van drie of vier partners, of van drie deelnemers uit de industrie in een consortium van vijf partners.

De maximale subsidie bedraagt 3 miljoen euro per project. De subsidie vergoedt 70% van de kosten voor for-profit-organisaties (industrie, mkb) en 100% van de kosten voor not-for-profit-organisaties (universiteiten). Het totaal beschikbare budget voor 2020 is 100 miljoen euro.

Meer informatie