Europese Commissie akkoord met uitstel MDR met een jaar

Het voorstel moet nog voor akkoord naar de Europese Raad en het Europees Parlement. Als zij akkoord gaan wordt de MDR van toepassing op 26 mei 2021. Oorspronkelijk zou de MDR al over ruim anderhalve maand van toepassing worden, maar dat gaat dus hoogstwaarschijnlijk niet door.

Zodra er meer informatie bekend is kan de Centrale Commissie Mensgeboden Onderzoek (CCMO) u hierover informeren.