Europees subsidieprogramma voor mkb’s met grensoverschrijdend R&D project

Deadline 3 september 2020

Eurostars is bestemd voor het onderzoekuitvoerende mkb (research performing SME). Deze bedrijven zetten een specifiek deel van hun omzet of fte’s in voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling. Er moet altijd een samenwerking zijn tussen partijen uit minstens 2 Eurostarslanden.

Aanvragen

Eurostars kent een internationaal en een nationaal gedeelte. Voordat je subsidie kunt aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), moet je internationale projectvoorstel zijn goedgekeurd door de internationale jury van Eurostars. Bij het uitwerken van het budget voor het internationale projectvoorstel raden wij je aan het budget op te stellen op basis van de modelbegroting die je vervolgens voor de Nederlandse aanvraag moet gebruiken. Daar bespaart je later veel tijd mee. De modelbegroting vindt je op mijn.rvo.nl.

Website Eurostars

Mkb’s komen voor subsidie in aanmerking als hun project voldoet aan drie belangrijke punten:

  • innovatief: het project moet bestaan uit hoogwaardig en technisch innovatief R&D-werk. Het moet dus gaan om een innovatieproject in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase, dat is gericht op de ontwikkeling van een nieuw product (of proces of dienst). Er is veel ruimte voor uw eigen voorkeuren, want Eurostars werkt zonder beperkende thema’s of verplichte technologievelden.
  • marktgericht: de projectwerkzaamheden moeten binnen twee jaar leiden tot de marktintroductie van de innovatie. Voor medische projecten geldt dat de klinische testfase moet starten binnen twee jaar na de afronding van de projectwerkzaamheden.
  • internationale samenwerking: het project moet worden uitgevoerd door een consortium met partners uit verschillende Eurostars-landen. Bij de meeste Eurostars-projecten is overigens sprake van drie tot vier samenwerkingspartijen (uit twee tot drie verschillende Eurostars-landen).