Eureka-call voor Zwitsers-Nederlandse eHealth R&D-projecten

Deadline indienen 2 augustus 2021

De call is gericht op Research & Development technologieën en innovaties die kinderen en adolescenten inzicht kunnen geven in (het verbeteren van) hun gezondheid.

In te dienen projecten moeten worden uitgevoerd door Zwitsers-Nederlandse publiek-private consortia.

De topsector Life Sciences & Health stelt voor de call een budget van € 1 miljoen beschikbaar voor de Nederlandse aanvragers.

Meer informatie