EIT: Europese Instituut voor Innovatie en Technologie

Geschreven door Lars Mulder, lars.mulder@eitdigital.eu 

In deze blog wil ik je graag kennis laten maken met het Europese Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT), wat haar doel is en wat daar in de dagelijkse gang van zaken allemaal gerealiseerd wordt. Niet in de laatste plaats wil ik je meegeven wat hiervan de waarde en mogelijkheden voor jouw onderneming kunnen zijn.

Opgericht in 2008 door de Europese Unie als integraal onderdeel van het Horizon 2020 kaderprogramma heeft het EIT als overkoepelende doel om de innovatiecapaciteit van heel Europa te vergroten en te versterken en daarbij banen en duurzame economische groeimogelijkheden te leveren. Dit doet het EIT door een sterke integratie van industrie, onderwijs en onderzoek te realiseren, welke wordt georganiseerd in zogenaamde ‘Knowledge and Innovation Communities (KICs)’. Dit zijn partnerorganisaties die ieder toegewijd zijn aan het vinden van oplossingen voor dringende wereldwijde uitdagingen op specifieke gebieden als klimaat en duurzame energie, maar ook op het gebied van digital, gezond leven en voeding.

Mijn rol

Ik werk als ‘venture creation lead’ bij de KIC EIT Digital. Mijn taak is om vanuit een consortium van partners en het project waarin we samen werken een onderneming te starten en te laten groeien. Het doel is ook om de ondernemersrol op me te nemen zodra de onderneming is opgericht. In dit geval betreft het een project gefinancierd door twee KICs, namelijk EIT Digital en EIT Health samen (een zgn. Cross-KIC-project) en zij zullen ook als investeerder/financier deelnemen in de onderneming. Dit project richt zich op de ontwikkeling van een deels digitaal product ter bevordering van (kennis van) gezond eten en het voorkomen van overgewicht met name bij kinderen. Niet alleen willen we deze technologie preventief gaan inzetten, maar willen we het ook van waarde laten zijn in een post-klinische setting, waarbij het belangrijk is dat patiënten hun eetgedrag verbeteren om te voorkomen dat ze opnieuw moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Hiertoe ontwikkelen we niet alleen een innovatieve technologie, maar stellen we ook een innovatief businessmodel op om voor deze belangrijke maatschappelijke multifactoriële uitdaging een complete oplossing te creëren en hiermee een succesvolle impact op het gebied van eetgedrag en overgewicht te realiseren.

Het realiseren van geschikte samenwerkingen en vinden van bijbehorende kansen en de ondernemersrol is hetgeen wat me zo aantrekt in deze positie. Ook als bestuurslid van LifetecZONe – wat ik sinds 2017 ben – probeer ik het vinden van dwarsverbanden en complementariteit van verschillende bedrijven en personen te stimuleren om zodoende (toekomstige) interessante kansrijke samenwerkingen te creëren.

EIT Digital

Zoals ik al vermeldde werk ik thans bij EIT Digital. EIT Digital is een van de oudste KICs binnen EIT en bestaat inmiddels tien jaar. EIT Digital is een Europees innovatie- en educatienetwerk dat ruim tweehonderd bedrijven, startups, universiteiten en onderzoekscentra uit heel Europa verenigt (https://www.eitdigital.eu/about-us/partners/). Het instituut heeft als doel om technologische innovatie te ondersteunen en ondernemerstalent aan te wakkeren, door opleidingen te geven, als accelerator te dienen en bedrijven algemeen te ondersteunen. Op die manier moet er Europese economische groei bewerkstelligd worden.

Hiertoe organiseert EIT Digital bijvoorbeeld opleidingen die het technische aspect combineren met ondernemerschap, op maat gemaakte ‘business creation and acceleration’ diensten en de cofinanciering van projecten gericht op innovatie. Dit zorgt er voor dat nieuwe ideeën en oplossingen de markt bereiken, studenten leren wat ondernemerschap is en als belangrijkste, innovatie mogelijk gemaakt wordt.

Voor dit doel zet EIT Digital zijn brede Europese netwerk en ecosysteem in alwaar studenten, onderzoekers, engineers, business developers en ondernemers samenwerken in een open-innovatie setting. Dit ecosysteem heeft haar kantoren in Amsterdam, Berlijn, Braga, Budapest, Brussel, Eindhoven, Edinburgh, Helsinki, Londen, Madrid, Milaan, München, Nice, Parijs, Rennes, Stockholm, Trento en San Francisco.

Met en voor haar leden investeert EIT Digital in strategische gebieden om de marktopname en opschaling van digital technologieën die aansluiten bij de Europese strategische doelen: Digital Tech, Digital Cities, Digital Industry, Digital Wellbeing, and Digital Finance mogelijk te maken. Een aantal van de succesverhalen kun je hier lezen:

https://www.eitdigital.eu/newsroom/success-stories/.

Dat EIT Digital kort op de bal speelt en hierin snel en flexibel kan schakelen kun je bijvoorbeeld zien aan het creëren van impactvolle Europese projecten, ondersteuning van innovatieve bedrijven en innovatieve producten en de snelle resultaten met betrekking tot digitale technologieën ter bestrijding van COVID-19 (https://www.eitdigital.eu/eit-digital-data-against-covid-19/).

Als partner van een EIT KIC

Als partner van een of meer van de EIT KICs heb je in bijvoorbeeld EIT Digital een sterke samenwerkingspartner, die ondersteunt bij het vormen van contacten met geschikte partners, het definiëren van projecten en ook meefinanciert of co-investeert, zodat er succesvol gewerkt kan worden aan innovaties voor een sterk digitaal Europa: (https://www.eitdigital.eu/about-us/calls-tenders/). Je hebt toegang tot samenwerking en kantoren door heel Europa en daarbuiten. Bovendien kun je gebruik maken van diensten op het gebied van ‘business acceleration, scaling strategies and access to finance and investment’. Daarnaast krijg je toegang tot goed-opgeleide ondernemende talenten van over de gehele wereld die een brede opleiding hebben gehad in bijvoorbeeld een Master School, een Industrial Doctoral School en een Professional School. Deze aspecten zijn van grote waarde voor de ondernemers, de bedrijven en medewerkers om hun ambities en missies waar te maken en daarmee dus van waarde voor EIT Digital, EIT en Europa. Meer weten? Stuur een mailtje naar eindhoven@eitdigital.eu.