Coronavirus-call

De deadline is 31 maart 2020.

Het Innovative Medicine Initiative (IMI) is initiator van dit EU-programma op het gebied van gezondheidszorg en medicijnontwikkeling. De call heeft betrekking op de coronavirusfamilie en op SARS-CoV-2 in het bijzonder. Bij de call kunnen consortia voorstellen indienen voor de ontwikkeling van:

  • antivirale middelen en andere soorten geneesmiddelen om snel te kunnen reageren op de huidige COVID-19-uitbraak
  • therapeutische middelen om de huidige en/of toekomstige uitbraken van het coronavirus aan te pakken
  • diagnostica, waarbij wordt gezorgd voor een snelle evaluatie van de kandidaten op basis van de bestaande technologieën
  • snelle en betrouwbare instrumenten die verder gaan dan de huidige stand van de techniek voor het opsporen van COVID-19-dragers en personen met symptomen van COVID-19-besmetting.

Preventieve vaccins zijn overigens nadrukkelijk uitgesloten van deze aanvraagronde.

Alleen consortia kunnen meedoen

Het insturen van voorstellen voor deze call is alleen mogelijk voor consortia. Mogelijke samenwerkingspartners kunnen zich dus niet achteraf aansluiten: zij moeten al vanaf het begin deel uitmaken van het consortium. Deze beperking hangt samen met de verkorte aanvraagprocedure. Het is dan ook van belang om zo spoedig mogelijk te starten met de vorming van het consortium (of het verder uitbreiden van een bestaand consortium). Een consortium moet bestaan uit minimaal drie organisaties met rechtspersoonlijkheid (niet onderling verbonden), afkomstig uit verschillende EU-lidstaten.

Indiening van voorstellen en beoordeling

Subsidiebijdragen kunnen oplopen tot 100% van de projectkosten. De call heeft een budget van in totaal 45 miljoen euro. Nadere informatie staat in de officiële call-tekst.