Biotech een groeimotor van de Nederlandse economie

Met 24% van het totaal aantal transacties maken de life sciences het grootste deel uit van de Nederlandse zorgovernamemarkt van vorig jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van Deloitte naar fusies en overnames in de Nederlandse gezondheidszorg en life sciences markt. 

De totale waarde van fusie- en overnametransacties in de zorg en life sciences sector bedraagt naar schatting €2,2 miljard in 2020. Bijna een kwart van al die transacties binnen de zorg, 23 van de 96 totaal, vond plaats in de life sciences sector.

Binnen de life sciences maakten transacties in biotechbedrijven het grootste deel uit (17 van de 23 transacties). Met vijf transacties meer dan in 2019 is de biotechsector de hardste stijger en met recht een groeimotor te noemen. De groei binnen de life sciences gaat tegen de trend in. In de meeste subsectoren in de zorg daalde juist het aantal transacties ten opzichte van vorig jaar. Hieruit blijkt wederom het anticyclische karakter van de sector.

Bron: HollandBio