ALS AVANS: onderzoek naar nieuwe biomarkers in haar

In augustus bezocht het bestuur van LifetecZONe het Lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences (ALS AVANS), een toepassingsgerichte onderzoeksgroep die verbonden is aan de Avans Hogeschool in Breda. De focus ligt op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van metabole profilering, allergenen- en biomarkeronderzoek.

Binnen de groep hebben studenten toegang tot een state of the art infrastructuur in scheidingstechnieken, zoals vloeistofchromatografie en de combinatie met massaspectrometrie, en biochemische & moleculair-biologische analysetechnieken. Deze laatsten richten zich op biomoleculen als eiwitten en DNA. Zij ontwikkelen chemometrische technieken voor het verkrijgen van meer informatie uit data. Dit doen zij door toepassing van multivariate data analysetechnieken.

In een van de gepresenteerde projecten, SherLOK, onderzoekt ALS AVANS of zij, in aanvulling op DNA en vingerafdrukken, nieuwe biomarkers kunnen ontwikkelen in de identificatie van personen. U kunt hierbij denken aan het kunnen matchen van (regio)specifieke voedingspatronen aan de op de plaats delict gevonden haren.

Voor de medische sector zou de ontdekking van nieuwe chemische biomarkers wellicht verder kunnen bijdragen aan personalised medicine of retrospectief onderzoek. Zou u hier graag meer over willen horen? Ons contactpersoon Eefje Schrauwen vertelt u graag meer over dit project en de samenwerkingsmogelijkheden.