Active & Assisted Living (AAL) subsidie

Indienen kan tot 22 mei 2020 (17.00 uur).

Healthy Ageing With The Support Of Digital Solutions

De  AAL-subsidie heeft betrekking op projecten die erop zijn gericht om ICT-oplossingen te ontwikkelen voor ouderen en hun omgeving. De aanvraag moet ingediend worden door:

 • één gebruikersorganisatie, zoals een zorgorganisatie, ouderenbond of gemeente
 • één marktgeoriënteerde bedrijfspartner
 • één mkb (kan ook de hiervoor genoemde bedrijfspartner zijn).

Hoewel in deze AAL-oproep geen toepassingsgebieden zijn gedefinieerd geeft het wel een aantal voorbeelden:

 • zorg en gezondheid: bijvoorbeeld het verzamelen en beheren van medische data ter ondersteuning van therapie en zorgactiviteiten of ter ondersteuning van voeding en persoonlijke hygiëne
 • wonen: producten en diensten rondom water en energievoorziening in de woning, bediening van licht, klimaatcontrole
 • recreatie en cultuur: voor het mogelijk maken of verrijken van recreatieve en culturele activiteiten; gebieden als sport, media en spellen vallen hieronder
 • vitaliteit en vaardigheden: producten en diensten die basis-fysieke, mentale en sociale vaardigheden mogelijk maken, ondersteunen en trainen
 • mobiliteit en vervoer: gericht op vervoer van personen en goederen maar ook reisinformatie, navigatie en oriëntatie-oplossingen
 • werk en training: werkondersteunende maatregelen en oplossingen die werkspecifiek leren en trainen mogelijk maken
 • veiligheid: ter voorkoming van bijvoorbeeld diefstal of het voorkomen van letsel door vallen
 • informatie en communicatie: producten en diensten gericht op het verkrijgen van kennis en informatie, het organiseren van dagelijkse bezigheden en het mogelijk maken van communicatie met anderen.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de AAL-subsidie is onder meer afhankelijk van de duur van het project:

 • voor een klein samenwerkingsproject van 6 tot 9 maanden is voor de gezamenlijke Nederlandse partners maximaal 100.000 euro beschikbaar
 • voor een samenwerkingsproject van 12 tot 30 maanden is dit maximaal 500.000 euro.

Cofinanciering is verplicht. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 22 mei 2020 (17.00 uur).

 

Meer informatie