Aanvraagportal Corona-OverbruggingsLening (COL) vanaf vandaag weer open

Eind oktober 2020 sprak het kabinet de intentie uit de Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve MKB’ers te verlengen. De verlenging is inmiddels geaccordeerd. Innovatieve ondernemers die in zwaar weer zitten vanwege Covid19 kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen via de portal.

Overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en (innovatieve) mkb-ers

De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door Covid19. Aanvragen zullen volgens de eerder gehanteerde tendersystematiek beoordeeld worden. Dat betekent dat de ROM’s (Regionale Ontwikkelings Maatschappijen) aanvragen regionaal beoordelen en een nationale commissie de aanvragen tegen elkaar afweegt. Naast de formele criteria kijken zij dan ook naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missie gedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie. Bedrijven die eerder dit jaar een COL toegekend hebben gekregen, kunnen niet opnieuw aanspraak doen op de COL-regeling.

Om een aanvraag te kunnen indienen zijn diverse documenten nodig. Bijvoorbeeld verschillende jaarrekeningen, business plan, begroting en tussentijdse cijfers. Op deze pagina is een overzicht te vinden van de documenten die aangeleverd moeten worden en de vragen die in de portal gesteld worden.

Leden van ons netwerk kunnen TRIAS raadplegen voor hulp bij de aanvraag (eerste afspraak gratis voor leden). Stuur een mail naar Kim van der Heul.

** De bedragen van de leningen variëren tussen de € 50.000,- en € 2 miljoen. Bij bedragen boven de € 250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.

Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3% en de looptijden zijn toegesneden op de doelgroep. Voor aanvragen boven de € 500.000,- is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen.